Avoin työpaikka: nuoriso-ohjaaja

#

Työnhakuilmoitus on julkaistu uudelleen 17.11.-3.12.2023 väliseksi ajaksi. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan rekrytoinnissa.

Taivassalon kunnan nuorisotoimi hakee Nuorisotyön kehittäminen saaristokunnissa -hankkeeseen nuorisotyöntekijää. Hanke toteutetaan yhdessä Kustavin kunnan kanssa. Työsuhde on määräaikainen hanketyö ajanjaksolla 1.1.2024-31.12.2025. Hanke on rahoitettu Lounais-Suomen AVIn Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen -hankeavustuksella.

Tavoitteena on selvittää ja mallintaa nykyaikaisen nuorisotyön tarpeita pienissä saaristokunnissa sekä kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia, joiden avulla nuorten paikalliset palvelut laajentuisivat. Työtä tehdään nuorisotyöllisellä otteella huomioiden nuorten tarpeet, elämäntilanteet sekä paikallinen toimintaympäristö. Nuorisotyöntekijän tehtävänä on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa nuorten osallisuutta, tukea heidän hyvinvointiaan ja kasvuaan sekä kiinnittymistä kouluyhteisöön ja vapaa-ajan toimintaan kummankin kunnan alueella. Hankkeen aikana luodaan ja arvioidaan nykyisiä sekä uusia rakenteita nuorisotyölle.

Hankkeen keskiössä on osallistaa paikallisia nuoria niin toiminnan suunnitteluun kuin toteutukseen. Tavoitteena on kehittää sekä löytää uusia ja innovatiivisia nuorisotyön mahdollisuuksia alueelle. Hankkeen aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kuntien nuorille on jatkossakin tarjolla riittävät palvelut väestörakenteen vinoutuessa. Toimintakokeiluihin kuuluu niin koulut, nuorisotilat sekä loma-ajan aktiviteetit ja muut nuorisotyölle otolliset ympäristöt.
Taivassalossa on noin 1650 asukasta, joista 10-19 -vuotiaita noin 150 henkilöä. Kustavissa asukasluku on noin 950, joista 10-19 -vuotiaita 50 henkilöä. Tässä hankkeessa sinulla on aito mahdollisuus tuntea etenkin peruskoululaisista jokainen. Kustavissa sijaitsee oma alakoulu, ja Taivassalossa yhtenäiskoulu johon kustavilaiset siirtyvät 7.-9.luokille. Kummassakin kunnassa on oma nuorisotila.

Etsimme oma-aloitteista, hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa ja helposti lähestyttävää nuorisotyöntekijää, jolla on ymmärrystä nuorten kanssa toimimiseen sekä sopivaa huumoria arjen pyörteisiin. Toivomme sinulta yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä intoa ja halua oppia uutta. Sopivan työntekijän valinnassa painotamme yhteisen näkemyksen jakamista nuorisotyön nykytilasta.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa vähintään ammatillista tutkintoa ja kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja nuorten ja verkostojen kanssa toimimiseen, kasvatuksellista ja ammatillista työotetta, innovatiivista näkökulmaa työhön, sekä aktiivista kykyä toimia itsenäisesti. Työaika on 38,25/vko, joka jakaantuu noin 60 % Taivassaloon ja 40 % Kustaviin. Työhön kuuluu vähintään 2-3 iltavuoroa maanantaista perjantaihin.
Työntekijä sijoittuu hallinnollisesti Taivassalon kunnan hyvinvointi- ja nuorisotoimeen.
Työntekijän on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta 15.11. mennessä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/nuoriso-ohjaaja-561923/

Share: