Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille

Yksityisen työnantajan on mahdollista saada tukea 15-19 vuotiaan (työsuhteen alussa 15-vuotta täyttänyt) taivassalolaisnuoren työllistämiseen.

 • Nuori hakee itse yritystukipaikkansa.
 • Työllistettävä nuori ei voi olla oma tai puolison lapsi.

Tuen myöntämisen ehdot:

 • yksityisille työnantajille (työnantaja ei ole julkisyhteisö, yhdistys, säätiö tms). Yrityksen kotipaikka on Taivassalo.
 • yritys ei saa muualta tukea kesätyöpaikkaan samasta nuoresta saa Taivassalon kunnalta tukea vain yhden kerran kesän aikana (se yritys, joka toimittaa vaadittavat tiedot ensin)
 • Taivassalon kunnan kesätyöpaikan saaneen nuoren työllistämiseen ei voi saada tukea
 • nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus
 • työnantajan velvollisuuksista huolehtii ao. yritys
 • nuoren työaika vähintään 30h/vko (esim. 2 päivää viikossa työskentelevälle tukea ei makseta)

Tukea maksetaan enintään neljältä viikolta/nuori. Tuen suuruus on porrastettu työsuhteen keston mukaan:

 • 130 € / viikko
 • 200 € / 2 viikkoa
 • 270 € / 3 viikkoa

Tuen maksaminen:

Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen yhdessä erässä. Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä:

 1. Jäljennös työsopimuksesta;
 2. Jäljennös palkanmaksukuitista;
 3. Jäljennös työtodistuksesta.

Asiakirjoista on ilmettävä tehtyjen työviikkojen ja työtuntien määrä, nuoren nimi ja syntymäaika, sekä työnantajan nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja tilinumero (IBAN). Asiakirjat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään 30.9.2022 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Share: