Toimintakeskus Messi

Messin työtoiminta

Toimintakeskus Messissä työskentelee viisi aikuista ja yksi ohjaaja. Työtoiminnan tavoitteena on järjestää kunkin vammaisen työntekijän koulutukseen, kiinnostukseen ja taitoihin sopivaa työtä. Tällaista työtä on esimerkiksi: 

  • Työtoiminnan omissa tiloissa Messissä tai yrityksessä tehtävä alihankintatyö. Työ on useimmiten pakkausta, tarroitusta, lajittelua tms. Yrityksessä tehtävä avotyö. Työ voi olla esimerkiksi kauppa-apulaisen, avustavan siistijän tai pakkaajan työtä.
  • Kunnan omissa toimipisteissä tehtävä avotyö. Palvelukeskus Poijussa töitä ovat mm. siivous, pyykkihuolto ja hoitotyössä avustaminen.
  • Myyntituotteiden valmistus

Työtoimintaan osallistumisesta maksetaan työosuusrahaa. Työosuusraha määräytyy työn vaativuuden, ahkeruuden ja siihen käytetyn ajan mukaan. Pääasiallinen toimeentulo muodostuu kuitenkin eläkkeestä.

Päivätoiminta

Päivätoiminnan tavoitteena on aktivoida arkea ja järjestää mielekästä toimintaa kunkin taitojen ja voimavarojen mukaan.

Asumisvalmennus ja retket

Asumisvalmennuksen tavoitteena on elämänhallinnan ja arkielämään liittyvien taitojen opettelu sekä itsenäiseen asumiseen ja aikuisuuteen valmentautuminen.

Keskeisiä osa-alueita ovat paitsi kodinhoidon taidot, myös esim. omasta terveydestä ja puhtaudesta huolehtiminen, rahankäyttö, asiointi ja sosiaalisten suhteiden hoitaminen. Niin ikään tärkeänä tavoitteena on oppia kysymään neuvoa tai pyytämään apua sitä tarvittaessa sekä tunnistamaan omia tunteitaan ja arvostamaan itseään ainutlaatuisena ja ihanana itsenään.

Retkiä ja virkistystä pyritään järjestämään silloin tällöin messiläisten toiveiden mukaan. Retket voivat suuntautua esim. luontoon, konsertteihin, uimaan, elokuviin, tapaamaan tuttuja tai erilaisiin lähiseudun tapahtumiin.


Otathan yhteyttä Messiin, jos… 

  • Yrityksessäsi on halukkuutta neuvotella alihankintatöistä.
  • Tarvitset apua kodin pienissä askareissa keskusta-alueella (mattojen tamppaus, ruokakaupassa käynti tms.).
  • Haluat tilata yksilöllisiä ja käsintehtyjä joulu- tai onnittelukortteja tai muita käsityötuotteita sekä leivonnaisia yms.
  • Haluat tulla tutustumaan toimintaamme.

Toimintakeskus Messi

Postiosoite: Nuortenkodintie 1, Taivassalo

    Peruspalvelut, Toimintakeskus Messi
  Laura Uotila
  Kisakuja 1, 23310 Taivassalo
  0400 749 157
  messi@taivassalo.fi