Vakka-Suomen elinvoimafoorumi 20.5.

#

Tervetuloa Elinvoimafoorumiin!

Ohjelma

Kuntien tervehdyssanat ja kuulumiset

Vehmaan Ari Koskinen, Taivassalon Sanna Häkli ja Kustavin Rauno Peltola

Kuntien Elinvoima

Kari Häkämies, maakuntajohtaja

Elinvoimainen Vakka-Suomi

Milla Lahdenperä, kansanedustaja

Yrityksen tarina ja menestystekijät

Ohjelman jälkeen cocktailtarjoilu ja vapaamuotoista seurustelua.

Ohjelmalehtinen elinvoimafoorumi Kustavi, Taivassalo, Vehmaa

Ilmoittautuminen

Paikkoja on rajoitetusti, vain 120 osallistujalle. Varmista paikkasi ajoissa: Ilmoittaudu.

Nähdään Elinvoimafoorumissa ja aftercoctaileilla!


Vakka-Suomen elinvoimafoorumit on järjestetty 2023 keväällä Laitilassa ja syksyllä Uudessakaupungissa. Elinvoimafoorumissa keskitytään alueen elinvoiman kehittämiseen ja vahvistamiseen. Elinvoima tässä kontekstissa viittaa energiaan, vuorovaikutukseen, dynaamisuuteen ja uusien ratkaisujen etsimiseen, jotka syntyvät ihmisten aktiivisuudesta, luovuudesta, toimeen tarttumisesta ja innostumisesta. Foorumeissa pyritään nostamaan esiin konkreettisia ratkaisuja tämän hetken haasteisiin monialaisen yhteistyön, esimerkkien ja keskustelun kautta.

Elinvoimafoorumi on tarkoitettu mm. seuraaville toimijoille:

  • Yrittäjät ja yritysten edustajat
  • Elinkeinoelämän edustajat: kauppakamarit, kehittämisyhtiöt ja kunnat sekä muutkin elinkeinoelämän organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita edistämään alueensa taloudellista hyvinvointia.
  • Kolmannen sektorin edustajat: Järjestöt, säätiöt ja edunvalvojatahot kuten yrittäjäyhdistys.
  • Kuntien ja alueiden päättäjät

Vakka-Suomen elinvoimafoorumin järjestävät yhteistyössä Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kunnat, Yrittäjäyhdistykset, Ukipolis OY, Turun Kauppakamari ja Uudenkaupungin kauppakamariosasto

 

Share:

icons8-topic-50.png   Aiheet

icons8-realtime-50.png   Ajankohtaista

Katso kaikki