Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelua annetaan Sosiaalihuoltolain 1301/2014 19§:n mukaisesti lapsiperheille alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Palvelun saamiseksi ei edellytetä lastensuojelun asiakkuutta.

Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Yhteydenotto
puh. 050 387 3353

Akuutti kotipalvelu

Akuutin kotipalvelun tarve liittyy akuuttiin ja ennalta odottamattomaan tilanteeseen, johon perhe ei voi varautua ennakolta. Akuutin kotipalvelun myöntämiskriteerit ovat

 • yllättävä vanhemman sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • vanhemman uupumus
 • vaikea elämäntilanne
 • äkilliset elämän muutokset (onnettomuudet, perheen jäsenen kuolema jne.)

Akuutin kotipalvelun tarve arvioidaan perheen henkilökohtaisen yhteydenoton pohjalta puhelimitse tai asiakkaan asioimiskäynnin yhteydessä. Päätöksen tekee peruspalvelujohtaja.

Tilapäinen kotipalvelu

Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei-akuuttiin avun tarpeeseen. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tilapäistä kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus -lomakkeella. Päätöksen tekee peruspalvelujohtaja.

Pitkäkestoinen kotipalvelu

Pitkäkestoisesta kotipalvelun tarpeesta on kysymys silloin, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvistä asioiden hoidosta, lasten hoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea. Pitkäkestoisen kotiavun tarve arvioidaan hakemuksen perusteella.

Pitkäkestoista kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus –lomakkeella. Päätöksen tekee peruspalvelujohtaja.

Maksutaulukko (1.1.2018 alkaen)

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit 

 1. Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 2. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 3. Vanhemman yllättävä sairastumien tai muu kriisitilanne perheessä
 4. Vanhemman uupumus
 5. Vaikea elämäntilanne
 6. Äkilliset elämänmuutokset
 7. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 8. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 9. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
 11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus

Kotipalvelua ei anneta seuraavissa tapauksissa

 1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 2. Pelkkään siivoukseen
 3. Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 5. Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksu, joka on akuutissa ja lyhytaikaisessa kotipalvelussa 12,00€ / käynti. Pitkäkestoisessa kotipalvelussa asiakasmaksu lasketaan asiakkaan kotitalouden tulojen perusteella vastaavasti, kuten ikäihmisten kotihoidossa. Taivassalossa kotipalvelun tuottaa ensisijaisesti kotihoidon tiimi ja toissijaisesti ostopalveluna sosiaalialan yritykset peruspalvelujohtajan päätöksellä.