Ympäristö ja luonto

Taivassalon ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. Ympäristö- ja lupalautakunta toimii myös Uudenkaupungin kaupungin, Kustavin ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristönsuojelun tehtäviä hoitavat ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on:

  • ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä
  • poistaa ja vähentää pilaantumista aiheutuvia haittoja

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa.

Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat mm.

  • vesiensuojelun
  • meluntorjunnan ja
  • luonnonsuojelun valvontatehtäviä

Ympäristöterveydenhuolto

Tehtäviä hoitavat eläinlääkärit ja terveystarkastajat. Palvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella, jonka isäntäkuntana toimii Uusikaupunki.

Lue lisää