Palveluasuminen


Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen. 

Alla olevasta logosta pääset hyvinvointialueen sivuille.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden tai ikääntymisen aiheuttaman hoivan tarpeen johdosta tarvitsevat päivittäistä apua, hoivaa ja tukea. 

Palvelukeskus Poijun palveluasunnoissa on mahdollista saada ympärivuorokautista hoitoa ja palvelua kotihoidon- ja ryhmäkodin henkilöstön turvin.

B-ryhmäkodissa asuminen perustuu omatoimisempaan asumiseen ilman ympärivuorokautista hoitoa. 

Palveluasumisen toiminnasta vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.
 

Tehostettu palveluasuminen

249.pngTehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista hoitoa ja palvelua tarvitseville, jotka eivät kuitenkaan tarvitse vielä pysyvää laitos- tai sairaalapaikkaa. Pienryhmäkodissa tarjotaan palveluasumista eriasteisesti dementoituneille asukkaille. 

Ryhmäkodissa tarkoituksena on luoda sellainen ympäristö, jonka dementoituneet voivat kokea laadukkaana. Se merkitsee dementoituneelle henkilölle mahdollisuutta säilyttää ihmisarvonsa sekä kokea turvallisuutta ja onnistumisen tunteita.
Toimintamme pohjautuu dementoituneiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilökunnan korkeatasoisen tietotaidon ylläpitämiseen. Pienryhmäkodissa on kuusi vakituista työntekijää, jotka työskentelevät kolmessa vuorossa ympäri vuorokauden.

 

Tukea asumiseen ja hoitokustannuksiin

Palveluasumiseen on mahdollisuus hakea Kelalta asumistukea. Tukimuotoja ovat myös hoitotuki, korotettu hoitotuki ja erityishoitotuki, joilla tuetan hoitoisuudesta aiheutuvia kustannuksia.