Palveluasuminen


Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen. 

Alla olevasta logosta pääset hyvinvointialueen sivuille.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden tai ikääntymisen aiheuttaman hoivan tarpeen johdosta tarvitsevat päivittäistä apua, hoivaa ja tukea. 

Palvelukeskus Poijun palveluasunnoissa on mahdollista saada ympärivuorokautista hoitoa ja palvelua kotihoidon- ja ryhmäkodin henkilöstön turvin.

B-ryhmäkodissa asuminen perustuu omatoimisempaan asumiseen ilman ympärivuorokautista hoitoa. 
 

Tehostettu palveluasuminen

249.pngTehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista hoitoa ja palvelua tarvitseville, jotka eivät kuitenkaan tarvitse vielä pysyvää laitos- tai sairaalapaikkaa. Pienryhmäkodissa tarjotaan palveluasumista eriasteisesti dementoituneille asukkaille. 

Ryhmäkodissa tarkoituksena on luoda sellainen ympäristö, jonka dementoituneet voivat kokea laadukkaana. Se merkitsee dementoituneelle henkilölle mahdollisuutta säilyttää ihmisarvonsa sekä kokea turvallisuutta ja onnistumisen tunteita.
Toimintamme pohjautuu dementoituneiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilökunnan korkeatasoisen tietotaidon ylläpitämiseen. Pienryhmäkodissa on kuusi vakituista työntekijää, jotka työskentelevät kolmessa vuorossa ympäri vuorokauden.

Päiväkeskustoiminta

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään pääasiassa ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. 

Asiakkaille järjestetään liikuntatuokioita ja kuntoiluvälineet ovat vapaasti käytettävissä. Tuolijumppaa järjestetään kerran viikossa, keskiviikkoisin.

Päiväkodin kanssa tehdään yhteistyötä esim. juhlien tai laulutuokioiden parissa sekä vierailemalla toistemme luona. Seurakunnan järjestämä iltapäiväpiiri kokoontuu Poijussa joka toinen torstai.

SPR:n ystäväpalvelun kanssa teemme tiivistä yhteistyötä, mm. ulkoilun, laulu- ja lukuhetkien lomassa. Viriketoimintaa pyritään järjestämään kuukausittain eri esitysten, tilaisuuksien tai toimintojen muodossa.

Kampaaja tilataan asiakkaan toiveiden mukaan. Jalkahoitaja sekä fysioterapeutti käyvät kerran kuukaudessa tai sopimuksen mukaan. Intervallihoito

Palvelukeskus Poiju tarjoaa mahdollisuuden intervallihoitoon, joka saattaa olla tarpeen esim. sairaalahoidon jälkeen tai omahoitajan loma-aikoina. Intervallihoitomaksuun sisältyvät kaikki asiakkaan päivittäin tarvitsemat palvelut.
 

Tukea asumiseen ja hoitokustannuksiin

Palveluasumiseen on mahdollisuus hakea Kelalta asumistukea. Tukimuotoja ovat myös hoitotuki, korotettu hoitotuki ja erityishoitotuki, joilla tuetan hoitoisuudesta aiheutuvia kustannuksia.