Järjestöt ja yhdistykset

Kunnan ja yhdistysten välinen yhteistyö

Yhdistysillat

Taivassalon kunta järjestää vuosittain kaksi yhdistysiltaa, jonne ovat tervetulleita kaikki Taivassalon alueella toimivien yhdistysten edustajat sekä yhdistystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Yhdistysilloista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja somekanavissa, ilmoitustauluilla sekä sähköpostitse yhdistysten nimeämille yhteyshenkilöille. Yhdistysiltojen tarkoituksena on edistää kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja keskustelua eri aiheista. Tavoitteena on myös lisätä tiedonkulkua eri toimijoiden välillä päällekkäisen toiminnan välttämiseksi ja yhteistyötä yhdistysten kesken. 

Uutiskirje

Yhdistykset voivat tiedottaa tapahtumistaan kunnan uutiskirjeessä. Uutiskirje ilmestyy sähköisenä neljä kertaa vuodessa ja paperisena kaksi kertaa vuodessa. Paperinen uutiskirje jaetaan jokaiseen taivassalolaiseen kotitalouteen. Uutiskirje ilmestyy maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun alussa. Siihen tuleva materiaali tulee toimittaa sähköisessä muodossa hyvinvointi- ja nuorisopalveluvastaavalle ilmestymistä edeltävän kuukauden 16. päivään mennessä.
Sähköisen uutiskirjeen voi tilata tästä tai kunnan etusivulla olevan linkin kautta.

Avustusten haku

Taivassalon sivistyslautakunta myöntää vuosittain liikunta- ja nuorisotoimen kohdeavustuksia sekä kulttuuritoimen kohdeavustuksia. Avustukset ovat haettavissa sähköisellä kohdeavustushakemuksella. Avustushakuilmoitus julkaistaan Vakka-Suomen sanomissa ja Taivassalon kunnan verkkosivuilla.  Lisätietoa avustuksista toiminta-avustukset -sivulla.