Järjestöt ja yhdistykset

Kunnan ja yhdistysten välinen yhteistyö

Yhdistysillat

Taivassalon kunta järjestää vuosittain kaksi yhdistysiltaa , jonne ovat tervetulleita kaikki Taivassalon alueella toimivien yhdistysten edustajat sekä yhdistystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Yhdistysilloista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja somekanavissa, ilmoitustauluilla sekä sähköpostitse yhdistysten nimeämille yhteyshenkilöille. Yhdistysiltojen tarkoituksena on edistää kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja keskustelua eri aiheista. Tavoitteena on myös lisätä tiedonkulkua eri toimijoiden välillä päällekkäisen toiminnan välttämiseksi ja yhteistyötä yhdistysten kesken. 

Uutiskirje

Yhdistykset voivat tiedottaa tapahtumistaan kunnan uutiskirjeessä. Uutiskirje ilmestyy sähköisenä neljä kertaa vuodessa ja paperisena kaksi kertaa vuodessa. Paperinen uutiskirje jaetaan jokaiseen taivassalolaiseen kotitalouteen. Uutiskirje ilmestyy maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun alussa. Siihen tuleva materiaali tulee toimittaa sähköisessä muodossa vapaa-aikatoimistoon ilmestymistä edeltävän kuukauden 16. päivään mennessä.
Sähköisen uutiskirjeen voi tilata tästä tai kunnan etusivulla olevan linkin kautta.

Avustusten haku

Taivassalon palvelulautakunta myöntää vuosittain liikunta- ja nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustuksia sekä kulttuuritoimen kohdeavustuksia. Liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia voi hakea samalla hakulomakkeella. Kulttuuritoimen avustusta haetaan omalla lomakkeella. Avustushakuilmoitus julkaistaan Vakka-Suomen sanomissa ja Taivassalon kunnan verkkosivuilla. 

LOMAKKEET

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

Yhdistykset:

  • edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
  • kuluvan vuoden talousarvio
  • kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
  • yhdistyksen säännöt (uusi yhdistys)

Yksityishenkilö:

  • ansioluettelo
  • työsuunnitelma
  • kustannusarvio

Avustusten myöntämisellä kunta pyrkii edistämään kunnan alueella toimivien yhdistysten toimintaa ja lisäämään kuntalaisten hyvinvointia. Hakijan tulee tutustua ohjeeseen ennen avustuksen hakemista. 

Lataa ohje