Vanhainkoti Ankkuri

Vanhainkoti Ankkuri turvaa taivassalolaisille vanhuksille hoito- ja hoivapalvelut silloin, kun he eivät enää tule toimeen avohuollon palveluiden turvin omassa kodissaan tai palveluasunnoissa. 

Vanhainkotihoidon perusajatuksena on ylläpitää asukkaan kuntoa siten, että kaikissa arjen toiminnoissa tuetaan vanhuksen omia voimavaroja. Hoito perustuu myös hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka on tarkoitus tehdä yhdessä asukkaan, omaisten ja omahoitajien tai sairaanhoitajan kanssa.
Vanhainkodissa asukkaat hoidetaan heidän elämänsä loppuun asti.

Laitoshoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Pitkäaikainen hoito kestää yli kolme kuukautta ja voi olla pysyvää. Lyhytaikainen hoito saattaa olla tarpeen esim. sairaalahoidon jälkeen. Vanhainkodissa on kymmenen vakituista työntekijää. 

Vanhainkoti

Vanhainkoti Ankkuri
050 387 3362, 044 387 3112
etunimi.sukunimi@taivassalo.fi

Toimipiste: Lambonkuja 3, 23310 Taivassalo


Vanhustyön johtaja

Jaana Palmroos
050 387 3363
etunimi.sukunimi@taivassalo.fi

Toimialajohtaja, peruspalvelutoimen hallinto- ja talousasiat