Vammaispalvelut

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle ihmiselle. Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa ja taloudellisissa tukitoimissa on jatkuva hakuaika. Laissa ei ole varallisuusharkintaa eli hakijan tuloja ja varallisuutta ei huomioida.

Lähtökohtana palveluja tai etuuksia myönnettäessä on aina vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta. Pitkäaikaisena haittana pidetään vähintään vuoden kestävää haittaa.

Vammaispalvelupäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseensä Taivassalon kunnan peruspalvelulautakunnalta ja edelleen Turun hallinto-oikeudelta korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Vammaiselle ihmiselle voidaan laatia hänen niin halutessaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Siinä selvennetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tekee

Peruspalvelujohtaja

Toimialajohtaja, peruspalvelutoimen hallinto- ja talousasiat

    Peruspalvelut, Sosiaalitoimi, Immigration Service
  Margit Rajahalme
  050 387 3353
  etunimi.sukunimi@taivassalo.fi

Päätöksen käsittelyaika on enintään kolme kuukautta hakemuksen saapumisesta toimistolle. Aika kuitenkin keskeytyy, jos puutteellisiin hakemuksiin on pyydetty lisäselvityksiä.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on palveluihin subjektiivinen oikeus.

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset toimenpiteet:

 • Kuljetuspalvelut
 • Palveluasuminen
 • Henkilökohtainen apu
 • Vaikeavammaisten päivätoiminta
 • Asunnon muutostyöt
 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet:

 • Tuki päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin ja laitteisiin
 • Sopeutumisvalmennus
 • Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
 • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin
 • Vaikeavammaisten lyhytaikainen avustajapalvelu

Vammaiselle ihmiselle voidaan laatia hänen niin halutessaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Siinä selvennetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Hakeminen

Sosiaali- ja kuljetuspalveluhakemus

 pdf    15,14 KB    20    admin    20.10.2021 23.21   Lataa

Huom. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus