Asioi

Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Taivassalon kunta kehittää sähköisen asioinnin mahdollisuuksia jatkuvasti. Tämän sivun alasivuille on koottu linkkejä kunnassa jo nyt käytössä oleviin sähköisiin palveluihin ja lomakkeisiin.

Kaikki sähköiset lomakkeet löytyvät Lomakkeet -sivulta toimialoittain.

Yhteystiedot -sivulta voit hakea myös toimihenkilöjen ja -paikkojen yhteystietoja.