Henkilötietojen käsittely

Taivassalon kunta käsittelee ja ylläpitää erilaisia kunnan palveluntuotantoon tarvittavia henkilörekistereitä. Rekisterit voivat sisältää henkilötietoja, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

Tietosisältö

Kukin rekisteri sisältää vain palvelulle tarpeelliset tiedot, joiden käytölle asiakas on jo antanut suostumuksensa. Kullakin rekisterillä on vastuuhenkilö, ja rekisteri on vain sitä työssään tarvitsevien kunnan työntekijöiden käytettävissä. Taivassalon kunnalla on ohjeistus tietojen käytöstä väärinkäytön estämiseksi. Rekisterit ovat erillisiä, eikä tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen. 

Kunta ei profiloi asiakkaita kerättyjen henkilötietojen pohjalta.

Rekisterien tietosuojaselosteet  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään kunnan ja asiakkaan väliseen informaation ja palvelujen tuottamiseen. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kaupallisille toimijoille, ellei siitä ole selvästi sovittu asiakkaan kanssa ennalta. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille vain lain tai viranomaispäätösten niin edellyttäessä.  

Kunnalla on päävastuu

Tiettyjä Taivassalon kunnan rekistereitä hallinnoivat ulkopuoliset toimittajat, joilta kunta ostaa palveluja. Tämä koskee esimerkiksi taloushallintoa, varhaiskasvatusta ja opetusta. Taivassalon kunnalla on kuitenkin päävastuu näistä rekistereistä, ja kunnalla on kunkin toimittajan kanssa erillinen sopimus, joka estää käyttämästä rekisteriä muuhun kuin mistä kunta ja asiakas ovat sopineet. Jos informaatiota analysoidaan ja ryhmitellään tilastointia varten, se tehdään ilman että tietoja voi yhdistää tiettyyn henkilöön.  

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus maksutta pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tietojen poistamista. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Pyynnön jättäneen henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Tarkastuspyyntö tehdään tällä lomakkeella.
Korjaamisvaatimus tehdään tällä lomakkeella.

Säilytys

Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen ajan, tai suostumuksen mukaisesti. Suostumus on pääsääntöisesti voimassa, kunnes asiakas itse irtisanoo sen, eikä pääty, jos palvelua ei käytetä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen, opetustoimen tai senioripalvelujen tiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä.  

Tiedottaminen 

Jos johonkin kunnan rekisteriin tunkeudutaan, ilmoitamme siitä Suomen tietosuoja-asiamiehelle 72 tunnin kuluessa. Tiedotamme asiakkaillemme myös kunnan kotisivulla osoitteessa taivassalo.fi/ajankohtaista.

Yleistä tietoa tietosuojasta ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi