Säännöt ja ohjeet

Kunnallisia sääntöjä noudatetaan kunnan hallinnossa sitovina. Tähän on koottu keskeisimpiä sääntöjä.

Hallintosääntö

 pdf    888,42 KB    20    admin    29.12.2022 14.40   Lataa

Konserniohje

 pdf    89,20 KB    20    admin    9.11.2021 11.18   Lataa

Rakennusjärjestys

 pdf    146,43 KB    20    admin    9.11.2021 11.18   Lataa


Taivassalon kunnan ilmoituskanava

Kerro Taivassalon kunnan toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä. Ilmoituksesi avulla saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme. Ilmoituksen jättäjän tiedot suojataan ilmoittajien suojelusta annetun EU:n direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ilmoitus suositellaan jätettäväksi nimellä, mutta sen voi jättää myös anonyymisti.

Kunnan palvelut tuotetaan pääasiassa verovaroin. Taivassalon kunta suhtautuu vakavasti väärinkäytösepäilyihin. Ilmoitus voi liittyä muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Rikos- ja väärinkäytösepäilyt sekä omaisuuden väärinkäyttöepäilyt
 • Lahjonta- ja korruptioepäilyt
 • Kilpailuoikeudelliset kysymykset
 • Ympäristönsuojelu
 • Liikenneturvallisuus
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Ilmoituskanavaa ei pidä käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ilmoitukset käsittelevä työryhmä voi hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:

 1. poikkeama ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
 2. ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
 3. saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
 4. ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu
 5. ilmoitukseen liittyy henkilökohtaisia tietoja, jotka koskevat esim. terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä
 6. kyseessä on ilmoitus, jota voidaan epäillä tietojen kalasteluyritykseksi tai huijausviestiksi
 7. ilmoitus koskee ilmoittajaa hänen omassa asiassaan, jolloin ensisijainen etenemistapa on normaali oikaisuvaatimusmenettely