Avustukset ja palvelumaksut

Korjausavustukset

Kunta myöntää vuosittain korjausavustuksia valtion antamien määrärahojen puitteissa. Hakuajat ilmoitetaan erikseen lehdissä.

Laina-asiat

Kunta myöntää yksityishenkilöille valtion antamien määrärahojen puitteissa korkotukea omakotitalojen rakentamislainoille ja peruskorjauslainoille. Korkotuen myöntämisen perusteena on hakijaruokakunnan asunnontarve, tulot ja varallisuus. Lainan myöntää ja maksaa talletuspankki, luottolaitos, vakuutusyhtiö tai eläkelaitos. Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja -kustannukset ennen töiden aloittamista: Hakuajat ilmoitetaan erikseen lehdissä.

Lisätietoja: 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Palvelumaksut

Palveluista perittävät maksut

 pdf    402,22 KB    20    admin    10.11.2021 13.20   Lataa