Nuorisovaltuusto

Asetu ehdolle nuorisovaltuustoon

Vaalit järjestetään keskiviikkona 1.2.2023 Yhtenäiskoululla sekä kirjastossa klo 16-18.

Nuorisovaltuusto kokoontuu noin joka toinen kuukausi ja se edustaa taivassalolaisten nuorten ääntä. Kaikki jäsenet ovat alle 18-vuotiaita.  Nuorisovaltuustolta kysytään näkemystä, kun päättäjät haluavat tietää nuorten näkökulmaa asioihin. 
 Nuorisovaltuusto voi lisäksi järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia, esimerkiksi artistikeikkoja, nuokkariturnauksia ja retkiä. Nuvaa ohjaa hyvinvointi- ja nuorisopalveluvastaava.

Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton. Valtuuston jäsenet valitaan nuorisovaltuustovaaleilla. Valtuustoon valitaan 5 varsinaista jäsentä + varajäsenet. Jäsenyys on kestää aina kaksi kalenterivuotta. Keväällä 2023 valitut jäsenet ovat nuorisovaltuuston jäseniä 2023-2024.

Vaalit piti alunperin järjestää syksyllä -23, mutta vaaleja aikaistetaan koska nykyisessä nuvassa on enää kaksi jäsentä. Näin ollen kevään 2023 vaaleissa voi poikkeuksellisesti äänestää & asettua ehdolle myös 6.luokkalainen.

Nuorisovaltuustoon valitaan kevään 2023 vaaleissa kolme varsinaista uutta jäsentä sekä varajäsenet. Kaksi eniten ääniä saanutta varajäsentä valitaan varsinaisiksi jäseniksi vuodesta 2024 alkaen. Valituksi tulleiden henkilöiden jäsenyys on voimassa 2023-2024. Yhteensä nuorisovaltuustossa on 5 varsinaista jäsentä + varajäsenet, jotka kutsutaan kokouksiin varsinaisen jäsenen estyessä.

Taivassalon nuorisovaltuusto (Nuva) on 13-17 -vuotiaiden nuorten vaikuttamisryhmä, joka pyrkii parantamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Taivassalossa. Nuorisovaltuuston jäseneksi voidaan valita ja siinä voi toimia valintahetkellä nuoret, joiden kotikunta on Taivassalo. Nuorisovaltuustosta säädetään Kuntalain 26§:ssä. Nuorisovaltuuston tarkoituksena on välittää nuorten näkökulma päätöksentekoon.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on

  • edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia
  • toimia nuorten äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuoda nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
  • edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi
  • osallistua kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • edistää yhteystyötä nuorten ja kunnan välillä
  • pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihjn
  • valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa
  • saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista
  • luoda nuorisolle virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
  • pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin

Nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä toimii
Vs. hyvinvointi- ja nuorisovastaava

p. 050 387 3354 / mari-anna.hovi@taivassalo.fi