Muut toimielimet

Nuorisovaltuusto

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.
 

Vanhusneuvosto

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Jäsenet toimikaudella 2021-2025 Mari Jaranti pj., Jaana Palmroos vpj., Laura Uotila, Jarmo Tirkkonen, Inkeri Kauppila-Numminen
 

Vammaisneuvosto

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Jäsenet toimikaudella 2021-2025 Mari Jaranti pj., Jaana Palmroos vpj., Laura Uotila, Jarmo Tirkkonen, Inkeri Kauppila-Numminen

Puheenjohtaja

Vanhus- ja vammaisneuvoston pj.

    Muut toimielimet
  Mari Jaranti
  etunimi.sukunimi@taivassalo.fi