Päätöksenteko

Päätöksenteko alasivuilta löydät tietoa mm. päätöksentekijöistä ja asioiden valmistelijoista, kunnan hallinnollisesta asemasta sekä valtuuston, hallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten pöytäkirjoista.