Jätehuolto ja nuohous

Jätehuolto

Keräys ja kuljetus

  • Vastuu jätehuollon järjestämisestä on jätteen tuottajalla eli yrityksellä, yhteisöllä tai henkilöllä, jonka hallinnassa jäte on.
  • Jätteen tuottaja, asukas tai talous vastaa jätteistään siihen saakka, kunnes hän on todisteellisesti luovuttanut jätteet jätteiden kerääjälle.
  • Jäteastian ulkopuolelle jätetyt jätteet kuuluvat jätelain seuraamuslainsäädännön piiriin.

Rakennus- ja purkujätteet

Rakennus- ja purkujätteistä huolehtiminen kuluu rakentajalle. Rakennuspurkujätteiden laittaminen talousjätteiden keräyksen mukaan on kiellettyä.

Rautaromu

Rautaromu on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Rautaromua voi  Kirkonkylän hyötyjätepisteeseen Hurunkorventie 26.

Ongelmajätteet

Ongelmajätteitä ovat esim. akut, loisteputket, jäteöljyt, maalit, lääkkeet jne.  Lääkkeitä voi toimittaa myös apteekkiin.

Hyötyjätteet

Lasin, paperin ja metalliromun voi toimittaa tällä hetkellä Kirkonkylän hyötyjätepisteeseen Hurunkorventie 26. lisäksi Keskustie 14:ssa ovat jätepaperin keräyslaatikot.

metalliromu.jpg

icons8-recycle-50.png Kierrätyspiste

Vanha jäteasema (Luodonpääntie 15, Taivassalo) on suljettu ja uusi kotitalouksien mobiilijäteasema aloitti Kierrätyspisteellä (Hurunkorventie 26, Taivassalo) perjantaina 17.5.2019. Palvelut ja aukioloajat säilyvät ennallaan uudessa osoitteessa.

KOTITALOUKSIEN MOBIILIJÄTEASEMA 
Hurunkorventie 26, Taivassalo

AVOINNA (jäteauto Kierrätyspisteellä):
Huhti-lokakuussa perjantaisin klo 15-18
Marras-maaliskuussa perjantaisin klo 15-17
Arkipyhisin ei vastaanottoa.
 Muuhun aikaan muun kuin kierrätysastioihin kuuluvan jätteen toimittaminen ehdottomasti kielletty! 

Mobiilijäteasemasta vastaa Remeo Oy

Remeo asiakaspalvelu

010 5400
asiakaspalvelu@remeo.fi

Remeo yhteyshenkilö

Ari Suojanen
010 540 2398

Ekomaksu

Tekninen lautakunta päätti ottaa vuoden 2017 alusta käyttöön ekomaksun. Pöytäkirjanote päätöksestä.

Se on kerran vuodessa laskutettava jätehuollon perusmaksu. Ekomaksut erääntyvät maksettavaksi joulukuussa.
Ekomaksun perusteet ja suuruus on määritelty jätetaksassa. Maksulla kerätyt tuotot käytetään kokonaisuudessaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Ekomaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toimintoja: jäteasemasta syntyviä kustannuksia, kierrätyspisteen ylläpito ja valvonta, keräyskierrokset (vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet), vaarallisten jätteiden vastaanotto, suljetun kaatopaikan jälkihoito, tarkkailukustannukset, jätehuoltorekisterin kustannukset ja ylläpito.

Vuonna 2019 ekomaksu on vakituiselta ja vapaa-ajan asunnolta 26,86 euroa.
Ekomaksu on julkisoikeudellinen, ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen päättämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin.

Ekomaksusta usein kysyttyä

Katso sivun alaosa

Jätehuoltomääräykset  voimaantulo 1.9.2017


Jätteenkuljetussopimus

Kopio jätteenkuljetussopimuksesta toimitetaan Taivassalon kunnan rakennetun ympäristön lautakunnalle osoitettuna, os. Keskustie 9, 23310 Taivassalo, tai sähköpostitse pdf-tiedostona: kirjaamo@taivassalo.fi


Lisätiedot:

Tekninen johtaja

044 3873311

Ongelmajätekeräys järjestetään vuosittain ja ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Muinaistenmetsän materiaalinkäsittelykeskus Uusikaupunki

TIEDOTE
 


Nuohous

Nuohous on savuhormien ja tulisijojen puhdistamista palamisjätteestä. Savuhormit ja tulisijat on nuohottava, ettei palamisjäte syttyisi palamaan. Säännöllinen nuohoaminen edistää energian taloudellista käyttöä.


Nuohouksen järjestäminen on kiinteistön omistajan ja haltijan vastuulla.

Nuohooja

Jari Järvinen 
0400 523 624

Nuohooja

Tommi Kääriä 
0400 439 872


Ekomaksusta usein kysyttyä

Klikkaamalla kysymystä, saat vastauksen.

Kesämökillämme ei käy nykyisin kukaan, mutta se on ihan käyttökuntoinen, pitääkö meidän silti maksaa ekomaksu?

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista, myös tyhjillään olevista. Ekomaksun suuruus määrittyy laskutettavalle asunnolle määritetystä käyttötarkoituksesta. Eli vaikka vakituista asuntoa käytettäisiin vain esim. kesäasuntona, ekomaksu on vakituisen asunnon ekomaksun mukainen.

Asuntomme on laitettu myyntiin, kuka maksaa ekomaksun?

Ekomaksun maksaa se, joka omistaa asunnon laskutuspäivänä.

Omakotitalomme on nyt myyty, kuka maksaa ekomaksun, myyjä vai ostaja?

Ekomaksun on velvollinen maksamaan se, joka omistaa laskutettavan asunnon laskutuspäivänä. Mikäli asunto on myyty jo ennen laskutuspäivää, ilmoittakaa virheellisestä laskusta sähköpostitse katri.jokinen@taivassalo.fi tai puhelimitse 044 722 2245 arkisin klo 9-15.

Mummomme joutui laitoshoitoon ja hänen omakotitalonsa on nyt tyhjillään, pitääkö silti ekomaksu maksaa?

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytettävistä asunnoista, myös tyhjillään olevista. Ekomaksu perustuu Jätelakiin (JäteL 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).

Asuimme kerrostalossa ennen muuttoa omakotitaloon eikä meille silloin tullut koskaan mi-tään ekomaksua. Mikä ekomaksu on ja miksi se pitää maksaa?

Ekomaksu on kerran vuodessa laskutettava jätehuollon perusmaksu, jolla rahoitetaan asukaspal-veluita (esim. jäteasemat, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto sekä palvelu- ja lajitteluneuvonta).

Ekomaksu perustuu jätelakiin (JäteL 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut). Ekomaksu peritään kaikista asuinkäytettävissä olevista asunnoista. Myös kerros- ja rivita-loasunnoista peritään ekomaksu, mutta lasku lähetetään isännöitsijälle. Eko-maksu peritään tällöin asunnonomistajalta yhtiövastikkeen yhteydessä.

Saamani ekomaksulaskun laskutustiedot ovat virheelliset, mitä teen?

Voit ilmoittaa virheellisistä laskutustiedoista (esim. laskutusosoite, omistajamuutos, asuntomäärä ym.) puhelimitse numeroon 044 722 2245 klo 9-15 tai sähköpostitse katri.jokinen@taivassalo.fi.

En käytä mökilläni jätehuollon palveluita, miksi minun pitää maksaa ekomaksu?

Maksu peritään kaikista jätehuoltoyhtiön toimialueella sijaitsevista vakituiseen tai vapaa-ajan asu-miseen käytettävissä olevista asunnoista. Ekomaksu on julkisoikeudellinen, suoraan ulosottokelpoinen kunnan jätehuoltoviranomaisen määräämä jätemaksu, joka perustuu jätelakiin (Jätel 646/2011, luku 9, jätehuollon maksut).

Ekomaksun perusteet on hyväksytty Taivassalo teknisenlautakunnan 17.11.2016 § 46 sekä 26.01.2017 § 10 kokouksissa. Oikeuskäytännön mukaan ekomaksu voidaan periä, kun palvelu on tarjolla eikä se edellytä palvelun käyttöä.

Asun omakotitalossa vuokralaisena, kuka maksaa ekomaksun?

Ekomaksun on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asunnon laskutuspäivänä. Vuokralainen sopii yhdessä asunnon omistajan kanssa, kumpi maksaa ekomaksun. Mikäli vuokralainen maksaa ekomaksun, tulee laskutustiedot ilmoittaa Taivassalon kuntaan.

Asun yksin ja jätettä syntyy vähän, pitääkö minun silti maksaa asunnostani ekomaksu?

Ekomaksu on asuntokohtainen maksu, joka laskutetaan kaikista asuinkäytettävissä olevista asun-noista, riippumatta syntyvän jätteen määrästä. Ekomaksu on jätelakiin perustuva maksu, jonka suuruus ja perusteet Taivassalo teknisenlautakunnan 17.11.2016 § 46 sekä 26.01.2017 § 10 ko-kouksissa. Oikeuskäytännön mukaan ekomaksu voidaan periä, kun palvelu on tarjolla eikä se edel-lytä palvelun käyttöä.

Jätemaksu, ekomaksu, jätehuoltomaksu – mikä ero?

Ekomaksu on jätehuoltolain (JäteL 646/2011, luku 9) perusteella maksettava jätemaksu. Kiinteis-tön omistajalla tulee olla sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa kiinteistön jätehuollosta, tästä palve-lusta yritys laskuttaa jätehuoltomaksun. Kiinteistön omistaja valitsee itse valitsemansa jätehuolto-palvelun toimittajan.