Koulut ja opetus

yhtenaiskoulu2.jpg

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä, opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvan oppimisen periaatteella joustaviksi, monipuolisiksi ja sosiaalista toimintaa tukeviksi. Kaiken toiminnan tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista, demokraattista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja.

Taivassalon kunnassa toimii yksi perusopetuksen koulu, Taivassalon yhtenäiskoulu, joka valmistui elokuussa 2014. Yhtenäiskoulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-9.

Lue lisää koulun omilta sivuilta.