Postilaituri

Kivilaiturin kiviä Tylpänniemessä

 
 
 

Suuri Postitie

Historiallinen maantie, joka kulki Tukholmasta Ahvenanmaan saaristoa pitkin Taivassalon Helsinginrantaan. Sieltä Postitie jatkui edelleen Mynämäen kautta Turkuun. Tietä pitkin kulki merkittävä osa Suomen ja Ruotsin välisestä posti- ja matkustajaliikenteestä.

Suuren Postitien itäisempiä osia on Taivassalon alueelta seutukaavan suojelukohteina kaksi, niistä toinen on lyhyt tiejakso Taivassalon Helsingin kylässä Tylpänniemestä Helsinginrantaan. Suuren Postitien uraa näyttäisi säilyneen alkuperäistä muistuttavassa kunnossa Taivassalon alueella pitempi osuus oikeastaan vain Tylpänniemen laiturin ja tien välillä.

Toinen on kivilaituri Tuomoisten rannassa. Tuomoisten isojakokartan mukaan Postitie on kulkenut Tuomoisten rantaan, ja karttaan on piirretty kivilaituri. Kartta on vuodelta 1785. 

Kuva puisesta postilaituri viitasta
Tuomoisten rannassa olevaa entistettyä kivilaituria osoittaa puunrungossa oleva kalan muotoon veistetty kilpi.

Vanha tie on ollut todennäköisesti käytössä jo 1300-luvun lopusta lähtien. Vanhimmat maininnat Postitien tielaitteista ovat vuodelta 1507, kun Turun ja Tukholman välinen postinkulku järjestettiin kesällä 1638 kuningatar Kristiinan määräyksestä käytettiin hyväksi olemassa olevaa keskiaikaista reittiä. Ensimmäisenä mantereelle posti saapui Taivassalon Helsinginrantaan, jonne posti meritse saapui. Taivassalon Helsingissä on jäljellä kappale tätä postitietä laitureineen.

Helsingin kylässä on kaksi postilaituria. Toinen sijaitsee nykyisen lossilaiturin alla ja toinen Tylpänniemeen johtavan tien päässä, vastapäätä Tylpänkaria. Lossilaiturin viereen pystytettiin postilaitoksen 350-vuotisjuhlan yhteydessä postitiemerkki.

Rantakuva Helsinginrannasta, jossa kivinen luiska laskee mereen
Vanha kruununlaiturin paikka 1600-luvulta Helsinginrannassa.

Helsingin kylään vievä maantie oli kyynärää muita pitäjäteitä leveämpi ja sitä pidettiin hyvässä kunnossa. Tämä olikin varsin luonnollista, koska Helsinginranta oli Ruotsin matkustaja- ja postiliikenteen pääte- ja lähtöpaikkana Suomen rannikolla ja tie erittäin vilkasliikenteinen.

Tie syntyi enemmän hallinnon kuin talouselämän tarpeiden vuoksi. Tietysti tie palveli yksityistä matkustusliikennettä luonnolliseen asiointisuuntaan. Vuosisatojen saatossa tiellä nähtiin postimiesten ja talonpoikien ohella muun muassa tuomareita, pappeja, hienoja ruotsinmaalaisia herroja ja hurjia sotilasosastoja. Myös Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa matkasi postitietä pitkin kesällä 1557 kulkien Taivassalonkin halki.

Nostalginen kuva suurelta postitieltä, joka saattoi näyttää samalta vuosisatoja sitten.
Suuri Postitie on edelleen kuljettavissa ja on merkitty Postitie-kylteillä.