Tietosuoja ja evästeet

Taivassalon kunnan yleinen tietosuojaseloste

Hei! Haluamme varmistaa, että olet selvillä tietojesi käsittelystä.

Tässä Taivassalon kunnan tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietojasi. Kerromme myös oikeuksistasi ja siitä, miten voit ottaa meihin yhteyttä sekä miten suojaamme tietojasi.

Tietosuojaseloste koskee kaikkia sinua koskevia henkilötietoja, joita käsittelemme, kun ostat tai käytät palvelujamme, vierailet verkkopalveluissamme tai asioit muuten kanssamme. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Alta löydät lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä. Saat lisätietoja napsauttamalla eri osioita.

Tietoa meistä

Rekisterinpitäjä

Taivassalon kunta
Y-tunnus 0139991-4
Keskustie 9, 23310 Taivassalo

Rekisterinpitäjiä ovat kunnanhallitus sekä eri toimialoilla toimivat lautakunnat.

Tietosuojaselosteet on listattu tälle sivulle.

Tietosuojavastaava

Jos et löydä etsimääsi tästä tietosuojaselosteesta tai yllä mainitusta verkkopalvelusta, voit ottaa yhteyttä Taivassalo-konsernin tietosuojavastaavaan: tietosuoja@taivassalo.fi tai Taivassalon kunta, tietosuojavastaava, Keskustie 9, 23310 Taivassalo.

Tietosi ja oikeutesi

Oikeuksien käyttäminen

Saat meiltä aina vahvistuksen toimista, joihin olemme ryhtyneet pyyntösi johdosta (esim. vahvistus tietojen poistamisesta). Ilmoitamme myös, jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, ja kerromme päätöksen syyt. Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen on maksutonta. Pidätämme oikeuden hylätä kohtuuttoman usein toistuvat, kohtuuttoman laajat tai selkeästi perusteettomat pyynnöt.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojen käsittelystä. Toimitamme kopion tiedoista sinulle, paitsi silloin kun Taivassalon kunnalla on laillinen syy olla jakamatta näitä tietoja kanssasi tai mikäli tietojen antaminen loukkaisi vakavasti sinun tai muiden oikeuksia.

Tarkastuspyyntö tehdään omakkeella: Tarkastuspyyntö (pdf)

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kunta voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kunta voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja.

Mikäli kunta ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Oikaisuvaatimus tehdään lomakkeella: Korjaamisvaatimus (pdf)

Ellei kunta hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Määräaika tietojen oikaisemiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietosi kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa olet pyytänyt tietojesi oikaisua tai poistamista ja pyyntösi odottaa vielä ratkaisua, tai joissa olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, ja käsittelyperusteen selvittely odottaa ratkaisua.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näinollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Taivassalon kunnan henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Tietojesi suojaaminen

Miten tietosi suojataan

Taivassalon kunta on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojesi suojaamiseksi ja niiden saatavuuden turvaamiseksi sekä luvattoman käytön estämiseksi. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niille, jotka tarvitsevat tietoja ja joilla on järjestelmiin pääsyoikeudet, ja henkilötietojen käsittelytoimia valvotaan. Tietojärjestelmämme on asianmukaisesti suojattu ja niitä valvotaan. Säännölliset päivitykset, testaukset ja arvioinnit auttavat varmistamaan jatkuvan tietoturvallisuuden. Henkilöstöämme koulutetaan jatkuvasti tietosuojalainsäädännön sekä sovellettavien käytäntöjen ja ohjeiden noudattamisessa.

Ongelmatilanteet

Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan tietosi. Jos henkilötietosi vaarantava tietoturvaloukkaus kuitenkin pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme sinulle asiasta tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Myös oma toimintasi vaikuttaa

Vältä henkilötietojesi jakamista muille. Älä lähetä meille kopioita esimerkiksi henkilöllisyystodistuksista tai muista arkaluonteisista henkilötiedoistasi (esim. lääkärintodistuksia) suojaamattomalla sähköpostilla. Käytä sen sijaan sähköisiä lomakkeita tai muita kunnan tarjoamia suojattuja kanavia.


Tietosuojaselosteet

Asuminen ja rakentaminen

Tekniset palvelut

Kasvatus ja koulut

Kulttuuri ja vapaa-aika

Konsernihallinto

Evästeet

Sivuilla käytetään evästeitä joilla parannetaan sivuston käytettävyyttä sekä kerätään tilastotietoja käytöstä.

Sivustolla on käytössä Google Analytics-kävijäseuranta. Seuranta kerää tietoa kävijöistä sivuille asennetun JavaScript-koodin avulla. Tiedot ovat verkkosivuston ylläpitäjien käytettävissä. 

Tilastointitarkoituksia varten kerätään tietoja, joista käyvät ilmi mm. käytetty selain, selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika sekä millä sivuilla kävijä on käynyt. Tietoja käyttö tarkoituksena on kehittää palvelua paremmaksi.

Lue evästeiden käytöstä tarkemmin Googlen verkkosivuilta.

Lisätietoa tietosuojasta: